Bảo mật và điều khoản


1. Quy định về tài khoản và thông tin chủ tài khoản
Để sử dụng các dịch vụ, người sử dụng cần phải đăng ký tài khoản và các thông tin về chủ sở hữu tài khoản.

1.1 Quy định tên tài khoản:
– Tên tài khoản gồm các ký tự bằng chữ cái không dấu, chữ số, dấu gạch dưới.
– Khi tạo lập tài khoản điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi thực hiện đăng ký.
– Việc tạo lập tài khoản cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do khophimle.tv cung cấp.
+ Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…)

1.2 Thông tin chủ tài khoản:

2. Yêu cầu đối với chủ tài khoản
Chủ tài khoản phải tuân thủ các quy định trong thỏa thuận này cũng như các hành vi dưới đây:

– Không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của của khophimle.tv.
– Không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ,…) của khophimle.tv.
– Không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
– Không gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại (trừ trường hợp được

– Không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm,… nhân viên quản trị hệ thống dịch vụ, người dùng và các tổ chức khác.
– Không được gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện được tổ chức trên khophimle.tv.

3. Rủi ro cá nhân khi truy cập
Khi truy cập vào trang web này bạn chấp thuận và đồng ý với việc có thể gặp một số rủi ro và đồng ý rằng khophimle.tv

4. Ngưng cấp quyền sử dụng
Các thành viên tham gia khophimle.tv

• Đăng tải những nội dung mang tính khiêu dâm, đồi truỵ, tục tĩu, phỉ báng, hăm doạ người khác, vi phạm pháp luật hoặc dẫn tới hành vi phạm pháp.
• Spam dưới mọi hình thức tại trang web khophimle.tv
• Vi phạm các quy định khác của khophimle.tv

khophimle.tv sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với các nội dung đó, và sẽ hợp tác hết mình với cơ quan luật pháp hay tòa án khi có yêu cầu công bố những hành vi đăng tải thông tin và dữ liệu trái phép này.

5. Nội dung dịch vụ
Các thông tin trong trang web này được cung cấp không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Ban quản trị khophimle.tv không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết qủa của việc sử dụng dữ liệu trên trang web này.

Mọi thành viên, khi sử dụng một trong các chức năng sau của khophimle.tv, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với luật dân sự và luật bản quyền hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên.
• Sử dụng khophimle.tv để tải phim
• Đăng tải những nội dung , hình ảnh đi kèm với bình luận của mình.
• Sử dụng tài nguyên trên hệ thống của người dùng

6. Bản quyền
Là một trang web về thông tin giải trí, chúng tôi ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ về điện ảnh. khophimle.tv luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu khophimle.tv đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu bị phát hiện sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

7. Sở hữu trí tuệ
Mọi nội dung được đăng tải trên khophimle.tv, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các , hình ảnh, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của khophimle.tv và công ty sở hữu trang web này. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Ban quản trị khophimle.tv hoặc/và công ty sở hữu.

8. Sử dụng thông tin
Khi vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng mọi thông tin hay dữ liệu mà bạn chuyển đến trang web này dưới bất kỳ hình thức nào, vì bất kỳ lý do gì, sẽ trở thành tài sản của khophimle.tv và công ty sở hữu khophimle.tv. Những thông tin này sẽ được khophimle.tv và công ty chủ sở hữu khophimle.tv sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu, kinh doanh sản phẩm và các hoạt động khác. khophimle.tv được phép sử dụng miễn phí các ý tưởng hoặc nội dung thông tin do người sử dụng cung cấp. Người sử dụng không có quyền đòi hỏi bất cứ khoản tài chính nào (tiền thưởng, lệ phí, nhuận bút hoặc các hình thức chi trả khác…) liên quan đến việc sử dụng thông tin này.

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân (bao gồm: thông tin lý lịch, email, mật khẩu) của thành viên cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của thành viên đó. Người dùng khophimle.tv được phép sử dụng để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải ghi rõ nguồn tham khảo và chủ sở hữu thông tin.

9. Sửa đổi
khophimle.tv có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.

10. Kết nối với các trang web khác
Mặc dù trang web này có thể kết nối với các trang web khác, điều đó không có nghĩa là khophimle.tv trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào việc phê chuẩn, hợp tác, tài trợ, chứng thực hay kết nạp các trang web đó, trừ khi được công bố chính thức. Khi truy cập vào trang web này là bạn đã thừa nhận và đồng ý rằng khophimle.tv không kiểm soát tất cả các trang web liên kết, và khophimle.tv không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web ngoại lai nào, hay bất kỳ trang web nào có liên kết với trang web này.

11. Quyền hạn của khophimle.tv
Nếu phát hiện người sử dụng vi phạm các quy định đã nêu trong Bản thoả thuận này, chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bất cứ tài khoản nào mà không cần báo trước. Trong những trường hợp nghiêm trọng, khophimle.tv sẽ phối hợp với chính quyền để truy cứu trách nhiệm đối với những người vi phạm.
Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin tài khoản để gửi thông báo cho chủ tài khoản về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác).
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản, chính sách mà chúng tôi cho rằng không còn phù hợp trong thoả thuận này mà không cần báo trước, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định mới.

– Phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phát tán thông tin và an ninh mạng.
– Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
– Nhận dạng những người cố tình vi phạm luật thông tin và an ninh mạng.

12. Nguồn và tài nguyên:
Tất cả phim của khophimle.tv được tổng hợp từ các nguồn trang trên mạng, khophimle.tv không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung. Và sẽ loại bỏ các nội dung không phù hợp đúng với pháp luật Việt Nam.

BQT khophimle.tv