Tuyển Chọn Phim Kiếm Hiệp Mới Nhất 2020

Phim Kiếm Hiệp

 • HD
Kiếm Khách

The Swordsman (2020) 

 • HD
Hoa Mộc Lan

Mulan (2020) 

 • HD
 • TM
Hoa Mộc Lan: Cân Quắc Anh Hào

MuLan (2020) 

 • HD
Đấu Chiến Thương Khung

Fighting Immortal Statue (2020) 

20/48
 • HD
Thành Hóa Thập Tứ Niên

The Sleuth Of Ming Dynasty (2020) 

 • HD
Trần Tình Lệnh: Chi Loạn Phách

The Untamed: Fatal Journey (2020) 

40/46
 • HD
Thượng Cổ Mật Ước

Chinese Bestiary (2020) 

40/48
 • HD
Đại Chúa Tể

The Great Master (2020) 

37/37
 • HD
Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm

Once Upon a Time in Lingjian Mountain (2019) 

43/43
 • HD
Tương Dạ 2: Quang Minh Chi Chiến

Ever Night: Season 2 (2020) 

24/24
 • HD
Thiên Cơ Thập Nhị Cung

Secret Twelve Palace (2019) 

11/20
 • HD
Trần Tình Lệnh Bản Đặc Biệt

The Untamed Special Edition (2019) 

10/46
 • HD
Khánh Dư Niên

Joy Of Life (2019) 

 • HD
Tiểu Tử Thiếu Lâm 2

Shaolin Popey II: Messy Temple (1994) 

10/72
 • HD
 • TM
Hạc Lệ Hoa Đình

Royal Nirvara (2019) 

16/16
 • HD
Đất Nước Tôi: Thời Đại Mới

My Country: The New Age (2019) 

 • HD
Tru Tiên

Jade Dynasty (2019) 

4/32
 • HD
 • TM
Tiểu Sử Chàng Nokdu

The Tale Of Nokdu (2019) 

 • HD
Ấn Kiếm Quỷ Trảo

The Hidden Blade (2004) 

35/56
 • HD
Thính Tuyết Lâu

Listening Snow Tower (2019) 

1/1
 • HD
Vũ Động Càn Khôn 2: Băng Tâm Tại Ngọc Hồ

Martial Universe: Season 2 (2018) 

45/45
 • HD
Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere (2018) 

40/40
 • HD
Vũ Động Càn Khôn

Martial Universe (2017) 

44/45
 • HD
Vòng Xoáy Vương Quyền

Esoterica Of Qing Dynasty (2016) 

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
stick