Tuyển Chọn Phim Lịch Sử Mới Nhất 2020

Phim Lịch Sử

 • HD
Nữ Quyền

The Glorias (2020) 

 • HD
Bí Mật Các Lăng Mộ Saqqara

Secrets Of The Saqqara Tomb (2020) 

6/6
 • HD
Truy Tìm Kẻ Sát Hại Malcolm X?

Who Killed Malcolm X? (2020) 

 • HD
Chiến Hạm Thủ Lĩnh

Greyhound (2020) 

 • HD
Tôi Là Sara

My Name Is Sara (2020) 

10/10
 • HD
Vương Triều Cuối Cùng: Phần 4

The Last Kingdom: Season 4 (2020) 

 • HD
 • TM
Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp

Fearless Kungfu King (2020) 

4/4
 • HD
Cội Rẽ: Phần 1

Roots: Season 1 (2016) 

12/24
 • HD
Tay Hái Được Sao Trời

Love & The Emperor (2020) 

40/46
 • HD
Thượng Cổ Mật Ước

Chinese Bestiary (2020) 

12/24
 • HD
Pháp Sư Vô Tâm 3

Wu Xin The Monster Killer 3 (2020) 

36/36
 • HD
Khói Lửa Nhân Gian

Chef Hua (2020) 

16/16
 • HD
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon

Flower Crew: Joseon Marriage Agency (2019) 

24/24
 • HD
Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi

I've Fallen For You (2020) 

10/20
 • HD
Huyền Thoại Vikings: Phần 6

Vikings: Season 6 (2019) 

24/24
 • HD
Nửa Thành Hửng Nắng Nửa Thành Mưa

Half Bright and Half Rain (2019) 

15/15
 • HD
Y Phi Khó Giữ 2

Princess At Large 2 (2020) 

24/24
 • HD
Xin Em Xin Em Hãy Yêu Anh

Please Love Me (2019) 

40/40
 • HD
Mộng Hồi Đại Thanh

Dreaming Back to the Qing Dynasty (2019) 

 • HD
Cái Giá Của Sự Thật

Dark Waters (2019) 

47/62
 • HD
Đại Minh Phong Hoa

Empress of the Ming (2019) 

 • HD
Chuyện Ngày Xưa Ở Hollywood

Once Upon A Time In Hollywood (2019) 

60/60
 • HD
Tam Sinh Tam Thế: Thần Tịch Duyên

Love and Destiny (2019) 

29/29
 • HD
Khúc Tình Ca

Luk Krung (2019) 

Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
Ẩn quảng cáo Hiện quảng cáo
stick